Kdy do důchodu

Slovo penze někoho straší, jiný se na ni těší. Slovo renta se nosí snad jenom v zahraničí, protože český důchod je nevalné pověsti, opředen dlouhými peripetiemi a mnoha neustálými neatraktivními změnami. Tedy kdy do důchodu?
Čeští důchodci se mnoho do důchodu netěší. Situace se stále mění a stejně tak i kritéria pro získání důchodové výplaty. Věk se stále zvyšuje a splnění všech pravidel je někdy proces na dlouhé lokte. Kdy do důchodu a vše ostatní kolem svěřte raději profesionálům, kteří vše vyřídí za vás.

Atraktivita důchodového spoření

Důchodová reforma vypukla, ale nikdo mnoho neoplývá nadšením. Druhý pilíř netřeba rozvláčně komentovat, ale přesto nemůžeme problematiku stárnoucí populace a nedostatek peněz na důchody pominout. Zkuste oslovit svého poradce, výpočet odchodu do důchodu nejvýhodněji. A zařiďte se podle jeho rad co nejdříve.